Thương anh. Mệt mỏi …

Thương anh. Mệt mỏi lắm rồi.. đau chỗ nàyrồi đau chỗ kia.. Còn người ta thì ra sức bắt cạn kiệt sinh lực.. Cố lên. Always beside you..❤️
myeverything 쌩얼스타그램 얼스타그램 그램 푸드 여자스타그램 일상그램 일상 하노이 사랑하는 사랑 그사람 행복해 남친스타그램 행복 보고싶다 imhereforyou besideyou

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.