“Tình yêu sẽ đến vào…

“Tình yêu sẽ đến vào lúc em không ngờ đến nhất”
얼마나 기다려야? 또 몇 밤을 더 새워야? 널 보게 될까…만나게될까…
사랑 봄날 하루 보고싶다 언제나 음악듣다

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.